Reiersen Motor

Salgsbetingelser

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra Reiersen Motor til forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Jeg leverer kun til Norge.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i
forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

1. Parter
Selger er: Reiersen Motor, Ugleveien 13, 9512 Alta.
Tlf: +47 41 30 51 96.
E-post: 
jan-tore@reiersenmotor.no
Organisasjonsnummer: 988 998 354

Kjøper er: den personen som står oppført i bestillingen.

2. Gjennomføring av kjøp
Valg av produkter
Kontroll av bestillingen
Bekreftelse av bestillingen
Mottak av tilbud inklusiv frakt (sendes på e-post til kjøper)
Ordrebekreftelse (sendes til Reiersen Motor pr. e-post)

3. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindene når du har bekreftet ordreren via e-post. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.
Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

4. Opplysninger gitt på min webside
Jeg tar forbehold om skrivefeil/trykkfeil i informasjon fra meg. Videre tar jeg forbehold om å kansellere hele eller deler av ordre dersom produktet er utsolgt.

5. Priser
Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme ved mottak av tilbud fra meg, og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

6. Betaling
For å kunne holde lave priser er jeg avhengig av forskuddsbetaling av varene. Faktura utstedes og sendes til kunde. Når betaling er registrert sendes varen fra lager. Varen holdes av i 12 dager etter at faktura er sendt.

7.Levering
Varene sendes pr. post.

8. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet.

10. Garanti
Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.

11. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Produktet sendes tilbake til avtalt sted inkludert originalt emballasje, manualer,sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

12.Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for
Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.
 
Forside
Copyright 2009, Reiersen motor. All Rights Reserved.